Menu Content/Inhalt
Strona główna
banner
Aktualności
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF
14.06.2017 / Informacja własna
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, informuje o wniesieniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 roku utrzymującą w mocy decyzję z dnia 19 lipca 2016 roku o wykluczeniu bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 800 000 zł.
Więcej…
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
02.06.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”, "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym nie doszło do rozliczenia i zamknięcia transakcji nabycia przez  Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja").
Więcej…
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
31.05.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 14:00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
Komunikaty prasowe
Działania podejmowane przez Zarząd Spółki w związku z decyzją KNF
07.06.2017
W związku z licznymi pytaniami od akcjonariuszy Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) potwierdza, że w najbliższym czasie będzie składać skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 26 maja 2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 19 lipca 2016 roku o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz z wnioskami, w tym wnioskiem kierowanym do KNF, o zawieszenie w całości wykonania decyzji.