Menu Content/Inhalt
Strona główna
banner
Aktualności
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
31.12.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku, informuje, że otrzymał pismo z dnia 31 grudnia 2016 roku, w którym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii, nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Transakcja"), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 stycznia 2017 roku.
Więcej…
Zakończenie procedury scalenia akcji
25.10.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2016 roku nastąpiło scalenie 241.939.472 akcji Spółki, zgodnie z przyjętym uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku parytetem wymiany 16:1. Po przeprowadzeniu operacji wymiany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLPTRLI00018 oznaczonych jest 15.121.217 akcji Spółki o wartości nominalnej 160 złotych każda.
Więcej…
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki
18.10.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 i § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy oraz § 3 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP postanowił, iż w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków, o których mowa w § 3a Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALETRÓW (…), tj. podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki (scalenia akcji), w wyniku którego kurs odniesienia dla akcji Spółki wynosić będzie co najmniej 50 groszy:
Więcej…
Komunikaty prasowe
Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku
11.08.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku Spółce została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku. Zarząd Spółki nie zgadza się z wydaną przez KNF decyzją i podtrzymuje swoje stanowisko przekazane w komunikacie prasowym z dnia 19 lipca 2016 roku. Spółka w terminie 14 dni od dnia doręczenia złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF. Informacja o złożeniu wniosku zostanie przekazana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.