Warszawa, 17.11.2019

OGŁOSZENIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A.

Na wniosek Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Petrolinvest S.A., Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Data i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy : Warszawa, piątek 13 grudnia 2019 r. godz. 14:00.

Szczegółowa lokalizacja NWZA zostanie podana do wiadomości w terminie 10 dni.