Menu Content/Inhalt
Strona główna
banner
Aktualności
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
03.03.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 kwietnia 2017 roku, na godzinę 9.00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej
10.02.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Petrolinvest”) informuje, że w dniu 9 lutego 2017 roku Spółka została powiadomiona o złożeniu przez Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Republiki Litwy („Fundusz”) wniosku o ogłoszenie upadłości UAB Petrolinvest Mockavos Perpyla, spółki zależnej Petrolinvest („Mockavos Perpyla”). Wniosek został złożony w dniu 2 grudnia 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Kownie.
Więcej…
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
07.02.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, informuje, że w wyniku prowadzonych przez Petrolinvest oraz Conwell Oil Corporation B.V., spółkę zarejestrowaną w Holandii („Nabywca”), uzgodnień w sprawie określenia realnego terminu rozliczenia i zamknięcia transakcji sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Transakcja"), Nabywca przedłożył w dniu 7 lutego 2017 roku pismo, w którym zawnioskował o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 marca 2017 roku.
Więcej…
Komunikaty prasowe
Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku
11.08.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku Spółce została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku. Zarząd Spółki nie zgadza się z wydaną przez KNF decyzją i podtrzymuje swoje stanowisko przekazane w komunikacie prasowym z dnia 19 lipca 2016 roku. Spółka w terminie 14 dni od dnia doręczenia złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF. Informacja o złożeniu wniosku zostanie przekazana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.