Warszawa, 11.12.2019

Spotkanie informacyjne dla akcjonariuszy Petrolinvest SA

Wszystkich akcjonariuszy Petrolinvest SA zapraszamy na spotkanie informacyjne z udziałem Pana Prezesa Bertranda Le Guern, które odbędzie się w dniu 14 grudnia (sobota) o godz. 15.00 w Hotelu Gromada w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 w sali „Jagoda”.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji Spółki (wyciąg z rachunku w DM/świadectwo depozytowe itd.) oraz dokumentu tożsamości. Nie dotyczy to członków Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Petrolinvest SA.


Warszawa, 11.12.2019

Odwołanie NWZA Petrolinvest SA

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 13.12.2019 nie odbędzie się z przyczyn formalnych.

O nowym terminie NWZA Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.


Warszawa, 17.11.2019

OGŁOSZENIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A.

Na wniosek Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Petrolinvest S.A., Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Data i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy : Warszawa, piątek 13 grudnia 2019 r. godz. 14:00.

Szczegółowa lokalizacja NWZA zostanie podana do wiadomości w terminie 10 dni.