Menu Content/Inhalt
Strona główna
banner
Aktualności
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach
20.04.2017 / Informacja własna
Zarząd Spółki informuje, że w oparciu o zawartą w dniu 13 grudnia 2015 r. warunkową umowę ramową z grupą spółek działających w interesie znaczącego zagranicznego przedsiębiorcy z branży wydobywczej i paliwowej („Inwestor”, „Umowa Ramowa”), Inwestor, Spółka i jej podmiot zależny – Occidental Resources Inc. („ORI”) prowadzą negocjacje w następujących obszarach:
Więcej…
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
01.04.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku, informuje, że w związku z toczącym się procesem realizacji transakcji sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Udziały”, „Emba”, „Transakcja"), Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwel”), pismem z dnia 31 marca 2017 roku zawiadomił, że ze względu na zbliżający się termin wygaśnięcia ważności Kontraktu nr 976 zawartego pomiędzy Emba a Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu, przypadający na dzień 29 czerwca 2017 roku - jako inwestor zakupu Udziałów jest zobowiązany do ponownego złożenia wszelkich wymaganych dokumentów do Ministerstwa Energetyki, niezbędnych do odnowienia Kontraktu.
Więcej…
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
03.03.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 kwietnia 2017 roku, na godzinę 9.00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
Komunikaty prasowe
Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku
11.08.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku Spółce została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku. Zarząd Spółki nie zgadza się z wydaną przez KNF decyzją i podtrzymuje swoje stanowisko przekazane w komunikacie prasowym z dnia 19 lipca 2016 roku. Spółka w terminie 14 dni od dnia doręczenia złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF. Informacja o złożeniu wniosku zostanie przekazana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.