Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
30.08.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 30 sierpnia 2016 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 października 2016 roku.
Read more...
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF
24.08.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku, informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego podjętą na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 roku w sprawie wykluczenia bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz nałożenia na Spółkę kary pieniężnej, doręczoną Spółce w dniu 10 sierpnia 2016 roku.
Read more...
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
19.07.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”), zgodnie z Komunikatem z 315 posiedzenia Komisji („Komunikat”), podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...